Powered by VE.RA © 2006-2008

Rangers Country Saloon 1998-2003


Jirka Kaleš Mirek Čamaj Honza Podjukl Luboš Řehák  
KTO Milan Dufek a Jirka Kaleš Luboš Řehák Jirka Kaleš  
Rangers Honza Podjukl Jirka Kaleš Luboš Řehák  
Honza Podjukl Jirka Kaleš Luboš Řehák Jirka Kaleš  
Milan Dufek a Luboš Řehák Honza Podjukl Luboš Řehák a Milan Dufek Ohaři  
Honza Podjukl Milan Dufek a Jirka Kaleš Jirka Kaleš Milan Dufek a Luboš Řehák  
Honza Podjukl Milan Dufek a Jirka Kaleš Luboš Řehák Milan Dufek, Jirka Kaleš a Mirek Řihošek  
Honza Podjukl Jirka Kaleš Milan Dufek, Jarka Hadrabová, Jirka Kaleš Ivo Jahelka  

© VE.RA - Rangers Country Saloon 1998 - 2003